Shopping Cart
Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke perspectieven van kinderen in kaart gebracht: Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij ... secundair onderwijs (Instrumenta Theologica)

Geloof in kinderen? Levensbeschouwelijke perspectieven van kinderen in kaart gebracht: Opzet, methode en resultaten van empirisch onderzoek bij ... secundair onderwijs (Instrumenta Theologica)

Regular price $49.60 Sale price

Compare at $64.37

  • ISBN-13: 9789042924376
  • Publisher: Peeters Publishers
  • Release Date: Dec 31, 2011
  • Pages: 187 pages
  • Dimensions: 6.3 x 0.5 x 9.4 inches

← Previous Product Next Product →


Overview

English summary: This study researches how young people between the ages of 10 and 15 experience life in a pluralistic social context. It demonstrates that from the age of 10 onwards, children display different profiles according to their approaches to life and their diversity mirrors that found among adults. There also exists a relation between these profiles and other personal traits, such as sense of well-being and attitudes toward ethnocentrism and moral issues. And finally, the study shows the enormous influence of the attitude and approach of teachers, a result that may have major impact on practice-oriented teaching in Roman-Catholic education on the primary and secondary level, as well as in teacher training. Dutch text. Dutch description: Dit onderzoek vertrekt van de vraag hoe jongeren tussen 10 en 15 jaar in een pluralistische maatschappelijke context omgaan met levensbeschouwing. Hier is weinig grootschalig empirisch onderzoek naar gebeurd terwijl er wel nood aan is omdat de samenleving ingrijpend is veranderd, ook op levensbeschouwelijk vlak. Uit de resultaten blijkt dat bij kinderen vanaf tien jaar verschillende levensbeschouwelijke profielen voorkomen: de diversiteit is even groot als bij volwassenen. Er is ook een samenhang te constateren tussen levensbeschouwelijke profielen en andere persoonlijkheidskenmerken zoals het welbevinden, de houding tegenover etnocentrisme en de houding tegenover morele thema's. En tot slot is gebleken dat het levensbeschouwelijk profiel en de houding en aanpak van de leerkracht levensbeschouwing er wel degelijk toe doet: uit de resultaten valt af te leiden dat de kinderen/jongeren anders scoren naargelang van het profiel, de houding en de aanpak van de leerkracht. Uit deze resultaten kunnen relevante praktijkgeorienteerde conclusies getrokken worden voor lessen rooms-katholiek onderwijs in het lager en secundair onderwijs en voor de lerarenopleidingen.

Customer Reviews


We Also Recommend