Shopping Cart

Free Shipping on Orders over $35!

Biotechnology in China II: Chemicals, Energy and Environment (Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology)

Biotechnology in China II: Chemicals, Energy and Environment (Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology)

Regular price $390.56 Sale price

Compare at $429.00

  • ISBN-13: 9783642264542
  • Publisher: Springer
  • Release Date: Oct 13, 2012
  • Edition: 2010
  • Pages: 266 pages
  • Dimensions: 0.66 x 9.25 x 6.1 inches

Overview

Past, Present, and Future Industrial Biotechnology in China, by Zhenjiang Li, Xiaojun Ji, Suli Kan, Hongqun Qiao, Min Jiang, Dingqiang Lu, Jun Wang, He Huang, Honghua Jia, Pingkai Ouyuang, and Hanjie Ying. - Organic Chemicals from Bioprocesses in China, by Jin Huang, Lei Huang, Jianping Lin, Zhinan Xu, and Peilin Cen. - Biofuels in China, by Tianwei Tan, Jianliang Yu, Jike Lu, and Tao Zhang. - Bioreactors and Bioseparation, by Siliang Zhang, Xuejun Cao, Ju Chu, Jiangchao Qian, and Yingping Zhuang. - Environmental Biotechnology in China, by Shuang Jiang Liu, Lei Liu, Muhammad Tausif Chaudhry, Lei Wang, Ying Guang Chen, Qi Zhou, He Liu, and Jian Chen. - Traditional Chinese Biotechnology, by Yan Xu, Dong Wang, Wen Lai Fan, Xiao Qing Mu, and Jian Chen. - Modern Biotechnology in China, by Qing-Zhao Wang and Xue-Ming Zhao.

Customer Reviews


We Also Recommend