Shopping Cart

Free Shipping on Orders over $35!

Het Mysterie van het Lam Gods: Filips de Goede en de Rechtvaardige Rechters van Van Eyck (Annua Nuntia Lovaniensia)

Het Mysterie van het Lam Gods: Filips de Goede en de Rechtvaardige Rechters van Van Eyck (Annua Nuntia Lovaniensia)

Regular price $53.90
  • ISBN-13: 9789042924642
  • Publisher: Peeters Publishers
  • Release Date: Dec 31, 2011
  • Pages: 286 pages
  • Dimensions: 6.25 x 9.25 x 0.50 inches

Overview

English summary: The quotations from the Apocalypse and the Prophets on the Ghent Altarpiece by Jan van Eyck (Ghent, St. Bavo's Cathedral) evoke the return of the Garden of Eden, the Second Coming, and the revelation of the New Jerusalem. This enthusiastic vision of the future, with the goal to end the Western Schism, the liberation of Jerusalem, and the conversion of the Jews, illustrates the court ideology of the kingdom of Burgundy in the 15th century. Possibly inspired by Spanish converts with connections in Bruges, the altarpiece was intended for the princely court in Ghent on the occasion of the baptism of the expected heir of Philip the Good and Isabella of Portugal. But the altarpiece was not accepted due to the millenarian ideology it displayed. It was then adapted to include explicit references to the fall of Adam and Eve and found a place in the newly built chapel of Judocus Vijd and Elizabeth Borluut in the former St. John's Church, then St. Bavo Cathedral. Dutch text. Dutch description: De citaten uit de Apocalyps en de Profeten op het Lam-Godsretabel van Jan van Eyck (Gent, Sint-Baafskathedraal) evoceren de terugkeer van het Aards Paradijs, het Duizendjarige Rijk en de openbaring van het Nieuwe Jeruzalem. Het enthousiaste toekomstvisioen, met als inzet het einde van het Westerse schisma, de bevrijding van Jeruzalem en de bekering van de Joden, illustreert de hofideologie van het Bourgondische rijk in de 15de eeuw. Het werd mogelijk geinspireerd door Spaanse conversos met connecties in Brugge. Het was bestemd voor het Prinsenhof in Gent naar aanleiding van de doop op 6 mei 1432 van Josse, geboren in Gent, de verhoopte troonopvolger van Filips de Goede en Isabella van Portugal. Het retabel werd niet aanvaard omwille van zijn millenaristische ideologie. Het werd aangepast mits expliciete verwijzingen naar de zondeval van Adam en Eva en kreeg een plaats in de pas gebouwde kapel van Judocus Vijd en Elisabeth Borluut in de toenmalige Sint-Janskerk, nadien Sint-Baafskathedraal.

Customer Reviews


We Also Recommend