Shopping Cart

Latinskt-Svenskt Missale for Son- Och Helgdagar (Svenska Katolska Klassiker I Faksimil) (Swedish Edition)

Regular price $59.16
  • ISBN-13: 9789163779183
  • Publisher: Svenska Katolska Akademien
  • Release Date: Mar 15, 2016
  • Edition: Nytryck AV Det Latinskt-Svensk ed.
  • Pages: 794 pages
  • Dimensions: 1.69 x 8.0 x 5.0 inches

Overview

I den av Svenska Katolska Akademien utgivna serien Svenska katolska klassiker i faksimil publiceras Aldre sArskilt vArdefulla och eftersOkta svenska katolska skrifter som sedan lAnge varit ur tryck. Nytrycken Ar kompletta och lAsliga, men bygger pA skannade fOrlagor, varfOr diverse onOjaktigheter i trycket kan fOrekomma.

Denna volym Ar ett nytryck av det latinsk-svenska missale som trycktes 1934. Detta var - efter missalet frAn 1863 - det andra missalet som utgavs i Sverige och det sista som utkom fOre andra vatikankonciliet och infOrandet av Paul VI: s nya mAssa. Missalet innehAller i latinsk-svensk parallelltext mAssans ordinarium, d.v.s. mAssans fasta text, samt de rOrliga s.k. mAssproprierna fOr kyrkoArets samtliga sOn- och helgdagar (proprium de tempore) samt de fOrnAmsta festdagarna (proprium de sanctis). I form av bihang ingAr Aven mAssproprierna fOr fester av andra rang, Sveriges sArskilda fester och enskilda kyrkors fester, dock endast i svensk OversAttning. Dessutom ingAr ett avsnitt med koralmelodier fOr hOgmAssan och ett antal fOrord.

FaksimilutgAvan trycks av tekniska skAl pA tjockare papper och i stOrre format An originalet.


Customer Reviews


We Also Recommend